Tiende EADV-Award voor diabetesverpleegkundige Jacqueline Putker

Utrecht, 19 maart 2015

De tiende EADV-Award is op 19 maart 2015 toegekend aan Jacqueline Putker, diabetesverpleegkundige van het eerste uur en al meer dan 25 jaar werkzaam in ziekenhuis Tergooi (Hilversum en Blaricum). De prestigieuze onderscheiding werd uitgereikt in Nieuwegein tijdens het symposium van EADV, de beroepsorganisatie voor diabeteszorgverleners. Jacqueline Putker (53) mag zich hiermee diabetesverpleegkundige van het jaar noemen.

eadv award

In een eerste reactie zegt Putker de EADV-Award te beschouwen als een mooie ‘kroon op het werk’ en op de 31 jaar die zij actief is in de diabeteszorg. De EADV-Award is bedoeld voor een diabetesverpleegkundige die zich op een bijzondere manier verdienstelijk heeft gemaakt binnen de diabeteszorg. De Award wordt beschikbaar gesteld door Novo Nordisk, omdat deze waardering past binnen het concept van Changing Diabetes. De prijs bestaat uit een geldbedrag van veertienhonderd euro – te besteden aan diabeteszorg – en een certificaat.

Niet alleen heeft Putker alle zorg en aandacht voor mensen met diabetes, ook speelt zij een belangrijke rol als docent en spreker op talloze bijscholingen, workshops en congressen. Zij heeft specifieke belangstelling voor de zorg aan ouderen met type 1 diabetes. Putker is auteur van diverse artikelen en was columnist in het tijdschrift ‘Diabetes & Leven’. In 2009 verscheen haar boek ‘Diabetes, een rugzak voor het leven’, dat informatie geeft over psychologische problemen bij diabetes.

“Omgaan met diabetes is als een rouwproces, het is gewoon een heel vervelende aandoening”, zegt Putker. “Je lijf laat je in de steek en al zijn er mooie hulpmiddelen om met diabetes om te gaan, je zou toch liever leven zonder steeds die pomp aan je lichaam. Omdat mensen verschillend omgaan met de aandoening, is persoonlijke aandacht en begeleiding van groot belang. Gelukkig krijg ik in mijn ziekenhuis de tijd om mensen te coachen en echt met elkaar in gesprek te gaan. Luisteren naar wat gezegd wordt, maar vooral horen wat niet gezegd wordt.”

Naast de drie dagen per week in het ziekenhuis is Putker zelfstandig diabetescoach om mensen persoonlijk te begeleiden. Natuurlijk is zij alle leden van het diabetesteam dankbaar dat zij haar hebben voorgedragen voor de EADV-Award 2015: “Wij hebben een sterk diabetesteam, allemaal heel bevlogen mensen. We werken goed samen en leren veel van elkaar. Maar van wie ik óók veel leer: onze oudere patiënten, zoals een man van 84 met al 79 jaar (!) diabetes en een diabeteservaring die ik mijn hele leven nooit zal kunnen
bereiken…”

Lees hier de uitgebreide versie (pdf) van dit bericht:
EADV-Award 2015 voor Jacqueline Putker