Overeenkomst

handshakeNaar aanleiding van het ingestuurde vragenformulier neem ik zo spoedig mogelijk (in ieder geval binnen vier werkdagen) contact met je op via mail. Het is belangrijk om tevoren goed te onderzoeken welke verwachtingen er zijn en of er een duidelijke coachvraag ligt. Ik zal daartoe een uitvoeriger meer persoonlijke kennismaking voorstellen, een intake. Dat kan telefonisch, bij jou thuis of desgewenst op neutraal terrein.

Naar aanleiding van deze kennismaking volgt er een beslissing of er de goede klik is tussen jou en mij en of je vraag coachbaar is. Dan kan er een traject van een tevoren vastgesteld aantal gesprekken volgen. De gesprekken duren ongeveer 75 minuten en worden, bij voorkeur, per vier keer afgesproken. De locatie kan nader bepaald worden. Ik zal na de kennismaking een voorstel op papier zetten waarin doel, duur, locatie en kosten worden benoemd (overeenkomst). Op basis van wederzijds vertrouwen (contact) gaan we dan aan de slag.