Diabetes type1 : kinderen ja/nee

Je hebt diabetes type 1 en je denkt erover of je kinderen zou kunnen of willen krijgen. Welke afwegingen spelen dan mee? Welke gevoelens en onderliggende overtuigingen zijn daarbij leidend? Twee vrouwen vertellen hun verhaal over de keuzes die zij gemaakt hebben.
Je zwangerschap mag een feest zijn. Net als bij de voorbereidingen van een feest denk je tevoren na over hoe je je zwangerschap gaat ‘vieren’. Over wie je uitnodigt op je feestje.

Ook als je diabetes hebt wil je zo onbezorgd mogelijk zwanger zijn. Een goed voorbereide zwangerschap bij een vrouw met diabetes verloopt tegenwoordig vaak net zo goed als bij iemand zonder diabetes. Vanaf de wens van een zwangerschap tot aan de bevalling en de kraamtijd mag je je omringd voelen door je diabeteszorgverleners. Zij begeleiden de zwangerschap met vele contactmomenten die gericht zijn op een gezonde bevalling en baby.
Schakel hen gerust in bij het denkproces of je wel of geen kinderen wilt. Zij kunnen je uitermate goed informeren over de voors en tegens. Bovendien zijn ze bereid om je met hun kennis en kunde veilig door een zwangerschap te loodsen.

“Groen licht”

Zwanger worden en ook het proces daaraan vooraf gaat in goed overleg. Samen met je behandelteam stem je het moment van ‘groen licht’ af:

  •  Hba1-c streefwaarde tussen 42-50 mmol/mol (twee maal gemeten)
  • Bloeddruk streefwaarde 130/80 (of lager)
  • Oogcontrole bezoek oogarts voor de zwangerschap
  • Foliumzuur starten met 0,5 mg per dag voor de conceptie

Leesbaar onderzoek over zwangerschap bij diabetes type 1
http://www.leesbaaronderzoek.nl/algemeen/zoeken/zoekresultaten?query=diabetes+type+1+en+zwangerschap

Diabetesfonds Nederland zwanger zijn met diabetes
http://www.diabetesfonds.nl/artikel/zwanger-zijn-met-diabetes-type-1

Karin vertelt: “Ik kreeg diabetes type 1 in 1990. Ik heb twee kinderen. Ze werden geboren in 2002 en 2006. Rond mijn vijfendertigste kreeg ik pas echt besef van mijn diabetes toen ik graag zwanger wilde worden. Mijn Hba1-c was helemaal niet optimaal. In die periode heb ik veel boeken en publicaties gelezen over diabetes en zwangerschap. Ik stopte alvast met anticonceptie, nog voor ik het signaal ‘groen licht’ had gekregen van het diabetesteam. Omdat ik ervan uitging niet binnen een half jaar zwanger te zijn en wel verwachtte binnen een half jaar ‘groen licht’ te krijgen. Je raadt het al…. binnen een paar weken was ik zwanger! Ik had gespeeld met het lot en overwoog serieus deze zwangerschap te beëindigen. De internist raadde mij dat af. Ik was prima zwanger. Niks aan de hand. Mijn diabetes was ook geen probleem, mijn glucosewaardes waren tijdens de zwangerschap mooier dan ooit. In de loop van de tijd ging ik wat vocht vasthouden. Ook kreeg ik een hoge bloeddruk. Mijn zoon werd zes weken te vroeg geboren. Mijn hoge bloeddruk was een behoorlijk probleem tijdens mijn kraambed. Dat heeft niet direct met mijn diabetes te maken. Na veel twijfelen toch besloten na vier jaar nog een zwangerschap te wagen. Een gezonde dochter werd na 34 weken te vroeg geboren en weer die vervelende hoge bloeddruk…”

Red.: bij deze mevrouw was er sprake van het HELLP syndroom. Dit komt niet specifiek vaker voor bij vrouwen met diabetes.
Uitleg HELLP Wikipedia http://nl.wikipedia.org/wiki/HELLP-syndroom

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *